Ampliación da praia de San Roque

Autor

Santiso Quiroga, Lía

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

08/03/2021

Estudo

632G01V01 - Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Rodríguez Pardo, Juan Antonio

Tribunal

  • 2º Vocal: Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo
  • Secretario/a: Antón Casado, Arturo
  • 1º Vocal: Mosqueira Martínez, Gonzalo