Ponte de carretera internacional España-Portugal sobre o río Douro para a conexión das vías CL-527 e IC5 (Zamora).

Autor

García López-Arias, Marina

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

05/03/2021

Estudo

4514V01 - Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Antón Casado, Arturo

Tribunal

  • 2º Vocal: Fernández De Mesa Díaz Del Río, José Ramón
  • Secretario/a: González Meijide, José Antonio
  • 1º Vocal: López Rúa, David