Os recursos humanos na hostalaría

Autor

Piñeiro Gestal, Salvador

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

05/03/2021

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • López Fernández, José Luis

Tribunal

  • 1º Vocal: Agulló Leal, Fernando Luís
  • Secretario/a: Gomis Rodríguez, Alfonso
  • 2º Vocal: Anido Martínez, Cristina