A tradución do humor: dobraxe e subtitulaxe do inglés ao español en Modern Family

Autor

Gómez Fernández, Lucía

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

03/03/2021

Estudo

613G03V01 - Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Lezcano González, Emma

Tribunal

  • 1º Vocal: Simal González, Begoña
  • Secretario/a: Núñez Puente, Carolina
  • 2º Vocal: Clark Mitchell, David Mitchell