Análise mediante modelos de cálculo computacional da xeración de metabolitos secundarios no citocromo P450

Autor

González Pinto, Lucía

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

19/02/2021

Estudo

475V01 - Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • López Vilariño, José Manuel
  • Becerra Fernández, Manuel

Tribunal

  • 2º Vocal: Bernal Pita Da Veiga, María de los Ángeles
  • 1º Vocal: Soto Castiñeira, Manuel
  • Secretario/a: Vizoso Vázquez, Ángel José