Text Mining. Aplicación práctica nun modelo predictivo

Autor

González Martínez, David

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

12/02/2021

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Martínez Filgueira, Xosé Manuel
  • Peón Pose, David Olegario

Tribunal

  • 1º Vocal: Sánchez Sellero, María Carmen
  • Secretario/a: Álvarez Domínguez, María América
  • 2º Vocal: Rungo, Paolo