Optimización do proceso de eliminación de nutrientes na EDAR de Ourense

Autor

Syrotiuk, Bohdan

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

18/12/2020

Estudo

4444V02 - Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo

Tribunal

  • 1º Vocal: Juncosa Rivera, Ricardo Antonio
  • Secretario/a: Fe Marqués, Jaime Miguel
  • 2º Vocal: Naves García-Rendueles, Acacia