Análise do sector vinícola dende unha perspectiva do márketing

Autor

Rodríguez Calo, Blanca

Curso académico de defensa

2020/2021

Data de defensa

04/11/2020

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Blázquez Lozano, Félix Sergio
  • Blázquez Lozano, Félix Sergio

Tribunal

  • 2º Vocal: Vara Arribas, Ricardo José
  • 1º Vocal: Iglesias Vázquez, Emma María
  • Secretario/a: Teijeiro Álvarez, María Mercedes