Análise dos parámetros microbiolóxicos indicadores de calidade en augas e alimentos

Autor

Salgado Ivanich, Andrea

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

29/09/2020

Estudo

4500V01 - Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Rego Pérez, Pablo
  • Turnes Carou, María Isabel

Tribunal

  • 1º Vocal: De Blas Varela, Andrés Manuel
  • Secretario/a: Vilariño Barreiro, María Teresa
  • 2º Vocal: Moreda Piñeiro, Jorge