Control operacional aéreo da Seguridade e Saúde no Traballo mediante drones e novas tecnoloxías

Autor

Ortega Matías, Elizabeth

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

01/06/2020

Estudo

482V01 - Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • González Filgueira, Gerardo

Tribunal

  • 2º Vocal: Rodríguez García, Juan De Dios
  • Secretario/a: Riveiros Santiago, Ricardo
  • 1º Vocal: Rodríguez Gómez, Benigno Antonio