Planificación Curricular para 1º de Bachelerato

Autor

Garcia Ares, Nicolas

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

17/09/2020

Estudo

437V03 - Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

Tribunal

  • 1º Vocal: Valverde Romera, Joaquina María
  • 2º Vocal: Montero Seoane, Antonio
  • Secretario/a: Sierra Palmeiro, María Elena