Porto Deportivo en Miño, A Coruña

Autor

Rodríguez Bermúdez de Castro, Carmen

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

24/09/2020

Estudo

4514V01 - Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo

Tribunal

  • 1º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • 2º Vocal: Valladares López, Leticia
  • Secretario/a: Rodríguez Pardo, Juan Antonio