Carril bici nas marxes da DP-4307 e de acceso ás praias en Malpica

Autor

Varela Rojo, María Victoria

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

24/09/2020

Estudo

632G01V01 - Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Toba Blanco, Eduardo

Tribunal

  • 1º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • 2º Vocal: Valladares López, Leticia
  • Secretario/a: Rodríguez Pardo, Juan Antonio