Estudo e deseño de instalacións electromecánicas dunha mini central hidráulica.

Autor

Teijeiro López, David

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

22/09/2020

Estudo

770G02V01 - Grao en Enxeñaría Eléctrica

Centro

770 - Escola Universitaria Politécnica

Director(es)

  • Graña López, Manuel Ángel

Tribunal

  • 2º Vocal: Rodríguez García, Juan De Dios
  • 1º Vocal: Chouza Gestoso, Jesús Diego
  • Secretario/a: Couce Casanova, Antonio