Estudo do comportatamento de un prato calibrado validado mediante CFD

Autor

Cambón Trigo, José Luciano

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

21/09/2020

Estudo

480V01 - Máster Universitario en Enxeñaría Mariña

Centro

631 - Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Director(es)

  • Baaliña Insua, Álvaro

Tribunal

  • 2º Vocal: Rodríguez Fernández, Ángel Agustín
  • Secretario/a: Masdias Bonome, Antonio Enrique
  • 1º Vocal: Orosa García, José Antonio