O patrimonio cultural no estudo das ciencias sociais en quinto de primaria

Autor

Alba Barba, Mario

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

21/09/2020

Estudo

652G02V01 - Grao en Educación Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Pérez Guilarte, Yamilé

Tribunal

  • 2º Vocal: Espido Bello, Xosefa Eva
  • Secretario/a: Carretero García, Miriam
  • 1º Vocal: Bugallo Rodríguez, Ánxela María