Diversificación do negocio bancario: os créditos ao consumo

Autor

Juste Fernández, Angela

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

16/09/2020

Estudo

448V01 - Máster Universitario en Banca e Finanzas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Álvarez García, Begoña

Tribunal

  • 1º Vocal: Iglesias Antelo, Susana
  • 2º Vocal: Rey García, Marta
  • Secretario/a: Nieto Mengotti, Manuel Vicente