Teoría do Oligopolio e principais casos en España

Autor

Páramo Martínez, Manuel

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

09/09/2020

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Méndez Naya, José

Tribunal

  • 2º Vocal: Vara Arribas, Ricardo José
  • 1º Vocal: Iglesias Vázquez, Emma María
  • Secretario/a: Teijeiro Álvarez, María Mercedes