A economía circular. Unha nova forma de entender o crecemento produtivo

Autor

Dacal López, Jorge

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

04/09/2020

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Varela Candamio, Laura

Tribunal

  • 1º Vocal: Sánchez Sellero, María Carmen
  • Secretario/a: Álvarez Domínguez, María América
  • 2º Vocal: Rungo, Paolo