Plan estratéxico de Inditex

Autor

Rodríguez Freire, Sofía

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

27/07/2020

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • Vez Vázquez, Juan Carlos

Tribunal

  • Secretario/a: López Fernández, José Luis
  • 1º Vocal: Agulló Leal, Fernando Luís
  • 2º Vocal: Anido Martínez, Cristina