Bitcoin, un activo alternativo de investimento

Autor

Rodríguez Gómez, José Luis

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

28/07/2020

Estudo

448V01 - Máster Universitario en Banca e Finanzas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Peón Pose, David Olegario
  • Martínez Filgueira, Xosé Manuel

Tribunal

  • Secretario/a: Blázquez Lozano, Félix Sergio
  • 2º Vocal: Boedo Vilabella, Lucía
  • 1º Vocal: Miñones Crespo, Ramón