Análise Comparativa de Actividades na Natureza desde Educación Física no Ensino Secundario e Bacharelato na República Dominicana e na Comunidade Autónoma de Galicia

Autor

Abreu Rosario, Marcos Daniel

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

23/07/2020

Estudo

4517V01 - Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

Centro

620 - Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Director(es)

  • Toja Reboredo, María Belén
  • Gómez Varela, Joaquín Fernando

Tribunal

  • Secretario/a: González Valeiro, Miguel Ángel
  • 2º Vocal: Sierra Palmeiro, María Elena
  • 1º Vocal: Iglesias Soler, Eliseo