Execución dunha nova captación de auga no río Anllóns, unha estación de tratamento de auga potable e a impulsión correspondente

Autor

Álvarez Vizcaya, Francisco

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

23/07/2020

Estudo

632G01V01 - Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Mosqueira Martínez, Gonzalo

Tribunal

  • 2º Vocal: González Meijide, José Antonio
  • Secretario/a: Antón Casado, Arturo
  • 1º Vocal: Toba Blanco, Eduardo