O peixe grande come o pequeno nas augas do Senegal. A migración dos mariñeiros da pesca artesanal a España desde a perspectiva do desenvolvemento desigual.

Autor

Baumann, Sarah

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

02/07/2020

Estudo

4525V01 - Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Espiñeira González, Keina Raquel

Tribunal

  • Secretario/a: Novo Corti, María Isabel
  • 2º Vocal: D`Amato, Gianni
  • 1º Vocal: BREDSTROM, AANA MATILDA