Análise da relación entre Hakai e as proteínas HMGB nas liñas de células epiteliais de colon

Autor

Sánchez Serrano, Manuela Isabel

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

14/07/2020

Estudo

475V01 - Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Becerra Fernández, Manuel
  • Figueroa Conde - Valvis, Angélica

Tribunal

  • 1º Vocal: Insua Pombo, Ana María
  • Secretario/a: González Siso, María Isabel
  • 2º Vocal: Estévez Pérez, María Graciela