Análise, deseño e implementación dunha proposta de estándar para o intercambio de información en ferramentas de xestión de árbores xenealóxicos con orientación clínica

Autor

Fernandez Garcia, Alejandro

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

13/07/2020

Estudo

4502V01 - Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Centro

614 - Facultade de Informática

Director(es)

  • Iglesias Veiga, Pablo
  • Valderruten Vidal, Alberto

Tribunal

  • Secretario/a: Sánchez Penas, Juan José
  • 2º Vocal: Gestal Pose, Marcos
  • 1º Vocal: Rodríguez Brisaboa, María Nieves