Arquitectura paramétrica

Autor

Garcia Vazquez, Rafael

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

17/07/2020

Estudo

630G02V01 - Grao en Estudos de Arquitectura

Centro

630 - Escola Técnica Superior de Arquitectura

Director(es)

  • Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
  • Sabín Díaz, Patricia

Tribunal

  • 2º Vocal: Pernas Alonso, María Inés
  • 1º Vocal: Carreiro Otero, María Concepción
  • Secretario/a: Paz Agras, Mari Luz