Perspectiva ocupacional de persoas coidadoras vinculadas a un centro de día. Estudo mixto

Autor

Paredes Maseda, Uxía

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

14/07/2020

Estudo

653G01V01 - Grao en Terapia Ocupacional

Centro

653 - Facultade de Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Miranda Duro, María del Carmen
  • López Rodríguez, Lorena

Tribunal

  • 1º Vocal: Santos Del Riego, Sergio Eduardo
  • Secretario/a: Ávila Álvarez, Adriana Ivette
  • 2º Vocal: Veiga Seijo, Silvia