Aplicación para a xestión dos vehículos e as súas reparacións nun taller

Autor

Cotelo Garrido, Noelia

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

06/07/2020

Estudo

614G01V01 - Grao en Enxeñaría Informática

Centro

614 - Facultade de Informática

Director(es)

  • Castro Souto, Laura Milagros

Tribunal

  • 2º Vocal: Iglesia Iglesias, Daniel Ismael
  • Secretario/a: Hervella Nieto, Luís María
  • 1º Vocal: Rodríguez Brisaboa, María Nieves