Análise da ciberserguridade asociada a UAVs comerciais

Autor

Otero Pena, Martín

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

09/07/2020

Estudo

614G01V01 - Grao en Enxeñaría Informática

Centro

614 - Facultade de Informática

Director(es)

  • Fernández Caramés, Tiago Manuel
  • Fraga Lamas, Paula

Tribunal

  • Secretario/a: Yáñez Izquierdo, Antonio Fermín
  • 2º Vocal: Sanjurjo Amado, José Rodrigo
  • 1º Vocal: Amor López, Margarita