Proxecto de emprendemento dixital. Buscando la hostelería transparente

Autor

Oróns Castro, Irene

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

06/07/2020

Estudo

612G01V01 - Grao en Dereito

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • Carril Vázquez, Xosé Manuel

Tribunal

  • 2º Vocal: Cámara Ruíz, Juan
  • 1º Vocal: Serna Bermúdez, Pedro
  • Secretario/a: Aba Catoira, Ana María