Aprendizaxe-Servizo. Calidade Académica e responsabilidade social

Autor

Conde Segade, Alba

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

01/07/2020

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Teijeiro Álvarez, María Mercedes

Tribunal

  • 1º Vocal: Iglesias Antelo, Susana
  • 2º Vocal: Lindoso Tato, Elvira
  • Secretario/a: Iglesias Gómez, Guillermo