Emigrantes de onte e de hoxe: a adaptación da comunidade galega a Alemaña

Autor

Parcero Mariño, Sergio

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

30/06/2020

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Calo García, Estefanía

Tribunal

  • 2º Vocal: Otero Enríquez, Raimundo
  • 1º Vocal: Fernández Suárez, Mónica Belén
  • Secretario/a: Suárez Grimalt, Laura