Influencia do ioga durante o embarazo no tipo de parto e duración das fases do parto

Autor

Barreto Ramos, Sara Carmen

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

29/06/2020

Estudo

4462V02 - Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

Centro

653 - Facultade de Ciencias da Saúde

Director(es)

  • Pértega Díaz, Sonia

Tribunal

  • Secretario/a: Viana Moldes, Inés
  • 1º Vocal: Fuentes Boquete, Isaac Manuel
  • 2º Vocal: Pereira Sáez, María Carolina