Aplicación de xeoenquisas participativas para coñocer a pegada ecolóxica vencellada ao consumo e xestión de residuos

Autor

Sánchez Solé, José

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

17/09/2020

Estudo

4533V01 - Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

Centro

610 - Facultade de Ciencias

Director(es)

  • Varela García, Francisco Alberto

Tribunal

  • 2º Vocal: Galán Regalado, Pedro Manuel
  • 1º Vocal: Fuentes López, Marcelino
  • Secretario/a: Jácome Pumar, María Amalia