Eficacia dunha intervención enfermeira para aumentar a autoestima e a resistencia a presión social no consumo de cocaína

Autor

Parada Queija, Alba

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

01/07/2020

Estudo

661G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

661 - Escola Universitaria de Enfermaría

Director(es)

  • Rodriguez San Adrian, Belen

Tribunal

  • Secretario/a: Mendez Gallart, Roberto
  • 1º Vocal: Carballal Balsa, María Consuelo
  • 2º Vocal: Gómez Tellado, Manuel Adolfo