Eficacia da xestión activa do alumbramento fronte ao alumbramento espontáneo para reducir as hemorraxias posparto: proxecto de investigación

Autor

Añón Loureda, Andrea

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

25/06/2020

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Piñón Díaz, María Josefa

Tribunal

  • 2º Vocal: Coronado Carvajal, Carmen
  • 1º Vocal: Rodríguez Maseda, Emma
  • Secretario/a: Pérez Castro, Teresa-Rosalía