''Educación sexual en adolescentes: ¿é necesaria a acción do persoal de enfermaría para previr as ETS? Proxecto de investigación.''

Autor

Pecellín Sánchez, Laura

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

25/06/2020

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Rodríguez Maseda, Emma

Tribunal

  • 2º Vocal: Coronado Carvajal, Carmen
  • 1º Vocal: García Martínez, Carmen María
  • Secretario/a: Pérez Castro, Teresa-Rosalía