A educación en Galiza baixo o réxime franquista (1950-1970)

Autor

Francisco Mantiñán, Luis de

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

26/06/2020

Estudo

652G02V01 - Grao en Educación Primaria

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • De Gabriel Fernández, Narciso Antonio

Tribunal

  • 1º Vocal: Núñez Mayán, María Teresa
  • 2º Vocal: Fraguela Vale, Raul
  • Secretario/a: Peñasco González, Sandra