Eficacia dunha intervención educativa con Dieta Mediterránea en pacientes hipertensos maiores de 65 anos da Área Sanitaria de Coruña

Autor

García Varela, Ana

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

25/06/2020

Estudo

750G01V01 - Grao en Enfermaría

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Pérez Castro, Teresa-Rosalía

Tribunal

  • 2º Vocal: Coronado Carvajal, Carmen
  • Secretario/a: García Martínez, Carmen María
  • 1º Vocal: Rodríguez Maseda, Emma