Determinación do grao de estabilidade articular da articulación do nocello utilizando medios físicos de estabilización

Autor

Sanmarco Martínez, Antía

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

25/06/2020

Estudo

750G02V01 - Grao en Podoloxía

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Alonso Tajes, Francisco
  • Seoane Pillado, María Teresa

Tribunal

  • Secretario/a: Gil Manso, Pedro
  • 1º Vocal: Rosende Bautista, Carolina
  • 2º Vocal: Santalla Borreiros, Fátima