Do "Being Adopted" ao "Adoptive Being" de McLeod: Garth Davis Lion

Autor

González Rodríguez, Kimberly Yurani

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

30/06/2020

Estudo

613G03V01 - Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Centro

613 - Facultade de Filoloxía

Director(es)

  • Simal González, Begoña

Tribunal

  • 2º Vocal: Núñez Puente, Carolina
  • Secretario/a: Pérez Janeiro, María Purificación
  • 1º Vocal: Barros Grela, Eduardo