Proposta dun programa xenérico de recursos humanos baseado en competencias en canto á análise e descrición de cargos, avaliación do desempeño e plan de capacitación

Autor

Zambrano Cordova, Viviana Marlene

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

02/07/2020

Estudo

438V01 - Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Reig Botella, Adela Milagro

Tribunal

  • 1º Vocal: Valle Arias, Antonio
  • Secretario/a: Ferradás Canedo, María del Mar
  • 2º Vocal: Freire Rodríguez, Carlos