Deseño e validación dun cuestionario para a análise das concepscións do alumnado da educación secundaria sobre o significado de educación física de calidade

Autor

Otero Perez, Julian

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

10/06/2020

Estudo

4517V01 - Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

Centro

620 - Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Director(es)

  • González Valeiro, Miguel Ángel

Tribunal

  • 2º Vocal: Morenilla Burló, Luís
  • Secretario/a: Toja Reboredo, María Belén
  • 1º Vocal: Iglesias Soler, Eliseo