Simulación hidronumérica e morfolóxica do río Elba co programa Hec Ras

Autor

Rosenstiel Cunha, Joao Victor

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

04/05/2020

Estudo

4444V02 - Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Vázquez González, Ana María

Tribunal

  • Secretario/a: Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo
  • 1º Vocal: Padilla Benítez, Francisco De Asís
  • 2º Vocal: Martínez Díaz, Margarita