Custos de cambio: Concepto e impacto na competencia

Autor

Veiga Vidal, Clara

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

03/03/2020

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Novo Peteiro, José Antonio

Tribunal

  • 1º Vocal: Sánchez Sellero, María Carmen
  • Secretario/a: Álvarez Domínguez, María América
  • 2º Vocal: Rungo, Paolo