Aplicación para a xestión de competicións hípicas

Autor

Juane Borreguero, Patricia

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

26/02/2020

Estudo

4502V01 - Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Centro

614 - Facultade de Informática

Director(es)

  • Fernández Caramés, Tiago Manuel

Tribunal

  • 1º Vocal: Carneiro Díaz, Víctor Manuel
  • 2º Vocal: Pedreira Souto, Maria de las Nieves
  • Secretario/a: Fernández Blanco, Enrique