A figura do educador social no ámbito escolar

Autor

Mato Saccomanno, Alessia

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

19/02/2020

Estudo

652G03V01 - Grao en Educación Social

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Serantes Pazos, Araceli

Tribunal

  • 1º Vocal: Pose Porto, Héctor Manuel
  • Secretario/a: Ríos de Deus, María Paula
  • 2º Vocal: González Fernández, María Dolores