Aporofobia, xenofobia e clasismo na Agra do Orzán

Autor

Méndez González, Alba

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

28/02/2020

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Martínez Buján, Raquel
  • Golías Pérez, Montserrat

Tribunal

  • Secretario/a: Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
  • 1º Vocal: Lamela Viera, María Carmen
  • 2º Vocal: Vázquez Fernández, Xosé Gabriel