Un estudo sobre os determinantes do uso do tempo

Autor

Rodríguez Martínez, Ricardo

Curso académico de defensa

2019/2020

Data de defensa

06/02/2020

Estudo

611G01V01 - Grao en Economía

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Gómez Suárez, Manuel Alberto
  • Iglesias Vázquez, Emma María

Tribunal

  • 2º Vocal: Blázquez Lozano, Félix Sergio
  • Secretario/a: Varela Candamio, Laura
  • 1º Vocal: Muiño Vázquez, María Flora